lid worden


Lid worden?   


Voorwaarden om clublid te worden:


1. In het bezit zijn van een MG


2. Men moet in België wonen,


3. Men dient het jaarlijks lidgeld van € 55.00 te betalen en storten op rekeningnummer:


IBAN BE48 4582 1638 2127   BIC KREDBEBB


4. Je ontvangt driemaandelijks ons clubblad "Floor The Trottle".


5. Je kan als Clublid een voordelige oldtimerverzekering afsluiten bij de verzekeringsmakelaar MARSH


Overtuigd van de voordelen? Meer inlichtingen? Technische vragen? Neem vrijblijvend contact op met "MG CLUB LIMBURG"


Wij proberen u zo spoedig mogelijk te contacteren!


Stuur een briefje of e-mail ons:


MG Club Limburg V.Z.W.

Postwinningstraat 15/21

3600 Genk

email: info@mgclublimburg.be


Verzekering


De verzekeringsmakelaar MARSH heeft samen met de Belgische Federatie van OudeVoertuigen een interessant verzekeringspakket ontwikkeld voor de leden van de MG CLUB LIMBURG. 


Dit verzekeringsproduct is ontwikkeld rekening houdend met de te verzekeren risico's en de verlangens en behoeften van de oldtimer liefhebbers.

Dit product is tevens gebaseerd op een onpartijdige analyse van een bepaald aantal op de Belgische markt beschikbare verzekeringsovereenkomsten. Het verzekeringspakket omvat:


Burgerlijke Aansprakelijkheid (inbegrepen bijstand): verplichtend


Bestuurdersverzekering: optioneel


Omnium: optioneel


Hierna vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste punten van dit product: Dekking zowel overdag als 's nachts enkel voor vrijtijdsgebruik


Dekking in alle landen vermeld op de groene verzekeringskaart


Geen kilometerbeperking


Geen beperking van bestuurder


Geen bewijs leveren wanneer het voertuig wordt gebruikt in het kader van clubactiviteiten


Bijstand aan het voertuig is inbegrepen in de dekking, incl. repatriëring voertuig en inzittenden, in een straal van max. 300 km rond de Belgische landsgrens. (Door een polisuitbreiding, 20 € extra, is de repatriëring voor heel Europa.)


Rechtsbijstand: optioneel


Dekking is niet geldig indien het voertuig wordt gebruikt voor:

commerciële of winstgevende doeleinden

verhuur en vervoer van goederen, deelname aan snelheids- regelmatigheids en behendigheidsrally's

dagelijks gebruik

woon-werk verkeer
Verzekering:Voor meer informatie en tarieven kan u zich wenden tot:


MARSH ANTWERPEN

Uitbreidingstraat 72

2600 BERCHEM

Inschrijving CBFA 014192A

03/286.64.11 (tel)

03/286.65.62 (fax)


MARSH ROESELARE

Kwadestraat 151a bus 11

8800 ROESELARE

Inschrijving CBFA 014192A

051/24.66.77 (tel)

051/21.08.26 (fax)


Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij de hierboven vermelde kantoren.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de


Ombudsdienst Verzekeringen


de Meeûssquare 35.


1000 Brussel,


Tel. : 02/547 58 71


Fax : 02/547 59 75


www.ombudsman.as.